Opublikowano : 2023-11-16

Zanim wyjdziesz w góry

Co naszym zdaniem, w zależności od warunków, warto, albo wręcz trzeba ze sobą mieć na górską wędrówkę. Plansza powstała w ramach projektu "Poprawa stanu łączności ekologicznej w Karkonoskim Parku Narodowym i jego otulinie", dofinansowanego ze środków MF EOG (85%) i budżetu państwa (15%) #fundusze_norweskie_i_eog